Shockwave therapie

Shockwave therapie is een behandeltechniek waarbij patiënten worden blootgesteld aan krachtige ‘schokgolven’, die door middel van een behandelkop nauwkeurig gericht worden zodat ze op de gewenste locatie in het lichaam een mechanisch effect hebben. De bekendste medische toepassing is het vergruizen van nierstenen met behulp van shockwaves.

Aandoeningen waarbij shockwave therapie kan worden toegepast zijn o.a.:

  • Tenniselleboog/golferselleboog
  • Hielspoor en fasciitis plantaris (peesplaat ontsteking)
  • Verkalking (calcificatie) in de pees
  • Langdurige peesontstekingen van o.a. de kniepees (jumpers knee), achillespees of in de schouder
  • Spasme

Shockwave versnelt het genezingsproces door de zelfhelende eigenschappen van het lichaam te activeren. Het stimuleert de stofwisseling en verbetert de bloedcirculatie.

Hoe gaat de fysiotherapeut te werk?
Allereerst wordt op basis van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door de behandelaar gelokaliseerd. In een sommige gevallen wordt aanvullend onderzoek gedaan door middel van echografie. Wanneer na het stellen van de fysiotherapeutische diagnose blijkt dat shockwave therapie geïndiceerd is, wordt het behandelgebied blootgesteld aan korte shockwave impulsen.

Shockwave wordt altijd gecombineerd met oefentherapie. Na de behandeling zal je dan ook oefeningen voor thuis meekrijgen om zo het herstel te optimaliseren.

Vergoeding
De behandeling is een onderdeel van fysiotherapeutische verrichtingen. Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt deze behandeling dus vergoed door de verzekeraar.

Wilt u een afspraak maken bij één van onze fysiotherapeuten?

neem contact op