Oncologische revalidatie

De komende jaren wordt er een toename verwacht van het aantal patiënten met de diagnose kanker. KWF schat in dat in 2020 per jaar 120.000 keer de diagnose wordt gesteld. Door de verbeterde behandelmethoden zal een steeds groter aantal mensen de ziekte overleven. Echter, deze behandelmethoden hebben ook invloed op de kwaliteit van leven. De richtlijn oncologische revalidatie geeft aan dat een grote groep patiënten baat heeft bij fysieke training/begeleiding. Hier kan de fysiotherapeut, welke gespecialiseerd is in oncologische revalidatie, een goede rol spelen.

Opleiding leert de fysiotherapeut over diverse vormen van kanker. En welke behandelvormen er voor de verschillende soorten van kanker zijn, en wat deze behandelingen op de korte en lange termijn voor gevolgen kan hebben voor de patiënt.

Wie komen in aanmerking voor oncologische revalidatie?

Patiënten die kanker doormaken of doorgemaakt hebben en hier problemen van ondervinden in het bewegend functioneren. Hierbij valt te denken aan:

  • Bewegingsbeperkingen als gevolg van operaties en of oedeem.
  • Vermoeidheidsklachten als gevolg van de ziekte en of de behandeling.
  • Weer willen starten met bewegen of sporten, maar het lukt niet goed

Hoe gaat de fysiotherapeut te werk?

De fysiotherapeut gespecialiseerd in oncologische revalidatie zal een intake en onderzoek uitvoeren om de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen. Aan de hand hiervan zal een behandelplan op maat opgesteld worden en zal de behandeling /revalidatie worden gestart. Indien nodig zal de fysiotherapeut contact opnemen met de oncologieverpleegkundige.

Vergoeding

De oncologische revalidatie valt onder fysiotherapeutische behandelingen. Om de kosten van de behandeling bij de verzekeraar vergoed te krijgen is een verwijzing van de behandelend arts of specialist noodzakelijk.

Wilt u een afspraak maken bij één van onze fysiotherapeuten?

neem contact op