privacy statement

Fysique is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Wat wij doen met uw gegevens?

Bij de aanvraag van informatie vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag en/of voor het, op uw verzoek, verzenden van informatie en bestellingen. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u, op uw verzoek, te informeren over onze producten en diensten. Als u geen prijs meer stelt op informatie over onze producten of u wenst uw gegevens te verwijderen uit ons bestand, dan kunt u dit ons laten weten. Neem contact met ons op door bijvoorbeeld een email te sturen naar info@fysique.nl, waarna wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen uit ons bestand.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Fysique behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Fysique waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

disclamer

Fysique spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Fysique behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

 

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Fysique geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Fysique geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

 

Fysique aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo’s.

 

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

e-consult banner

afspraak maken?

Voor een afspraak kunt u bellen of mailen.

Kijk voor meer informatie en voor de openingstijden op de contactpagina of stuur een bericht naar de praktijk.

Wij werken zonder wachtlijst en zijn ook buiten kantooruren open.